četvrtak, 21. siječnja 2016.


"Sunt nempe plerique erronei a sua caecitate decepti, qui occasione diversarum legum atque sectarum, sive ex verbis Mahometi, sive aliorum errantium, credunt unumquemque in sua fide sive secta salvari, dummodo eam credat esse bonam et a Deo utique datam... error iste damnabilis est nimis et haeresis summa et iustissima causa damnationis omnium sequentium eam et omnium morientium extra unicam et catholicam fidem..."

("Mnogi su naime u zabludi, prevareni od svoje sljepoće, koji poradi postojanja različitih zakona i sekti, bilo iz riječi Muhameda ili drugih zabludnika, vjeruju da se bilo tko može spasiti u svojoj vjeri ili sekti, dok god vjeruje da je ona dobra i od Boga dana... ta zabluda je za svaku osudu i vrhovna je hereza, i najpravedniji razlog za osudu svih koji ju slijede i svih koji umiru izvan jedine i katoličke vjere...")

- sv. Bernardin Sienski (De evangelio aeterno, serm. 23.)

Nema komentara:

Objavi komentar