nedjelja, 24. siječnja 2016.

Lakše se pokvarimo u lošem društvu, nego što se popravimo u dobrom društvu


 "Facilius enim inficimur ex societate malorum, quam corrigimur ex societate bonorum. Et plus inficit unus malus, quam alicui proficiant multi boni. Unde: 'Discede ab iniquo et deficient mala abs te.' (Eccles. 7, 2)"

("Lakše se naime pokvarimo u lošem društvu, nego što se popravimo u dobrom društvu. I više pokvari jedan zao čovjek, nego što nekome koriste mnogi dobri. Zato: 'Kloni se od opakoga, i odstupit će od tebe zla.' (Sir 7, 2)")

- sv. Bernardin Sienski (De evangelio aeterno, serm. XXIV., art. 2., cap. 2.)

Nema komentara:

Objavi komentar