četvrtak, 21. siječnja 2016.

Riječi kojima je sv. Franjo poslao misionare među Saracene


"Filioli mei, Deus mihi mandavit, quod mittam vos ad terram Saracenorum ad praedicandum et confitendum eius fidem et legem Mahometicam impugnandam. Et ego etiam ibo per aliam partem ad infideles et fratres alios mittam per universum mundum. Idcirco, filii, paretis vos ad implendum Domini voluntatem."

("Dječice moja, Bog mi je zapovjedio da vas pošaljem u zemlju Saracena da propovijedate i ispovijedate njegovu vjeru i da se borite protiv Muhamedovog zakona. I ja ću također ići po drugoj strani nevjernicima i drugu braću ću poslati po cijelom svijetu. Stoga, sinovi, pripremite se da izvršite Gospodinovu volju.")

- sv. Franjo (Collationes monasticae, XXIII.)

Nema komentara:

Objavi komentar