petak, 29. siječnja 2016.

Liberalizam i indiferentizam

Od francuske revolucije do danas traje rat liberalizma protiv Crkve.
Nažalost, mnogi ljudi koji se danas smatraju "konzervativnima" (što god to značilo) su zapravo liberali.
Zato treba precizno odrediti što je liberalizam i koje njegove zablude osuđuje Crkva.

Bl. Pio IX. je u Syllabusu nabrojao i osudio ove zablude liberalizma:

■ "Aetate hac nostra non amplius expedit, religionem catholicam haberi tamquam unicam status religionem, ceteris quibuscumque cultibus exclusis."
("U ovom našem vremenu nije više potrebno držati katoličku vjeru kao jedinu vjeru države i da svi ostali oblici štovanja budu isključeni.")

■ "Hinc laudabiliter in quibusdam catholici nominis regionibus lege cautum est, ut hominibus illuc immigrantibus liceat publicum proprii cuiusque cultus exercitium habere."
("Pohvalno je stoga u nekim nominalno katoličkim zemljama, zakonom određeno da ljudi koji se tamo useljavaju smiju javno izražavati vlastitu [nekatoličku] vjeru.")

■ "Enimvero falsum est, civilem cuiusque cultus libertatem, itemque plenam potestatem omnibus attributam quaslibet opiniones cogitationesque publiceque manifestandi conducere ad populorum mores animosque facilius corrumpendos ac indifferentismi pestem propagandam."
("Neistina je da sloboda svakog štovanja i svakome dana potpuna ovlast da bilo kakve stavove i mišljenja javno iskazuje, lako dovodi do kvarenja običaja naroda, i promicanja kuge indiferentizma.")

■ "Romanus pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere."
("Rimski prvosvećenik se može i treba prilagoditi i pomiriti s progresom, liberalizmom i suvremenošću.")

- Syllabus errorum, LXXVII.-LXXX.

A sad o indiferentizmu...

Što je indiferentizam?

Bl. Pio IX. je u silabu pod nazivom indiferentizma uključio i osudio sljedeće četiri zablude:

Liberum cuique homini est eam amplecti ac profiteri religionem, quam rationis lumine quis ductus veram putaverit.
(Svakome čovjeku je slobodno prihvatiti i ispovijedati onu vjeru za koju, vođen svjetlom razuma, smatra da je istinita.)

Homines in cuiusvis religionis cultu viam aeternae salutis reperire aeternamque salutem assequi possunt.
(Ljudi u bilo kojoj vjeri mogu pronaći put vječnog spasa i postići vječno spasenje.)

Saltem bene sperandum est de aeterna illorum omnium salute, qui in vera Christi Ecclesia nequaquam versantur.
(Barem se treba nadati o vječnom spasenju svih onih, koji nipošto nisu u pravoj Kristovoj Crkvi.)

Protestantismus non aliud est quam diversa verae eiusdem christianae religionis forma, in qua aeque ac in Ecclesia Catholica Deo placere datum est.
(Protestantizam nije drugo, nego drugačiji oblik iste prave kršćanske vjere, u kojem se može ugoditi Bogu jednako kao i u Katoličkoj Crkvi.)

Syllabus errorum, XV.-XVIII.


Syllabus errorum pape Pija IX.
+ svi dokumenti iz kojih su uzete osude pojedinih zabluda
LINK:
Acta Pii IX. ex quibus excerptus est Syllabus (tiskano u Rimu 1865. god.):


Nema komentara:

Objavi komentar