nedjelja, 24. siječnja 2016.

"Govorio je da ništa ne smije biti ispred spasenja duša"


U zadnjih nekoliko desetljeća, svjedočimo pokušajima modernista da u potpunosti izokrenu smisao lika i djela sv. Franje.
Pa ga tako pokušavaju prikazati kao nekakav simbol "klasne borbe", ekologije, pa čak i "međureligijskog dijaloga".

Sve te obmane padaju u vodu kad pogledamo životopis sv. Franje koji je napisao sv. Bonaventura.

Ovo je osnovna svrha poslanja sv. Franje (cap. IX.):
"Non se Christi reputabat amicum, nisi animas foveret quas ille redemit."
("Smatrao je da se ne može smatrati Kristovim prijateljem, ako se ne brine za duše koje je on otkupio.")

"Saluti animarum nihil praeferendum esse dicebat, eo maxime probans, quod Unigenitus Dei pro animabus dignatus fuerit in cruce pendere."
("Govorio je da ništa ne smije biti ispred spasenja duša; to najviše dokazujući time što se Jedinorođeni Sin Božji udostojao za duše visiti na križu.")A ovo je "međureligijski dijalog" sv. Franje:
"desiderio martyrii flagrans ad praedicandam fidem Christianam et poenitentiam Saracenis et aliis infidelibus ad partes Syriae transfretare disposuit."
("goreći željom za mučeništvom, odlučio se prebaciti u krajeve Sirije kako bi Saracenima i drugim nevjernicima propovijedao kršćansku vjeru i obraćenje.")


Sv. Franjo nije sa sultanom vodio "međureligijski dijalog", već mu je propovijedao evanđelje.
"Tanta vero mentis constantia, tanta virtute animi, tantoque fervore spiritus, praedicto soldano praedicavit Deum trinum et unum et Salvatorem omnium Iesum Christum, ut evangelicum illud in illo claresceret veraciter esse completum:
"Ego dabo vobis os et sapientiam cui non poterunt resistere et contradicere omnes adverasarii vestri." (Luc. 21, 15)
"
("S takvom ustrajnošću, takvom snagom duše, takvim žarom duha, spomenutom je sultanu propovijedao trojedinoga Boga i Spasitelja svih ljudi Isusa Krista, da se u njemu istinski ispunila ona evanđeoska misao:
"Ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik." (Lk 21, 15
)"

Hrabra ponuda sv. Franje šokiranom sultanu koja bi pokazala koja je vjera prava:
"si haesitas propter fidem Christi legem Mahumeti dimittere, iube ignem accendi permaximum et ego cum sacerdotibus tuis ignem ingrediar"
("ako oklijevaš zbog vjere Kristove napustiti Muhamedov zakon, naredi da se naloži veliki oganj, i ja ću s tvojim svećenicima ući u oganj")


Uglavnom, iz svega ovoga vidimo da je sv. Franjo simbol borbe protiv islama (i ostalih lažnih religija), a ne "međureligijske tolerancije".
Njemu je jedino bilo stalo do spasenja duša, a islam (kao i sve lažne religije) je siguran put u pakao.
...
...
Već sam jednom stavio ovaj link, ali vas opet podsjećam da sva djela sv. Franje i sv. Antuna Padovanskog možete u izvorniku naći ovdje:
LINK!

Nema komentara:

Objavi komentar