subota, 23. siječnja 2016.

Nepromjenjivost regule


Papa Honorije III. je predložio sv. Franji da iz pravila reda izbaci neke riječi, a neke doda, a zatim ga pitao što o tome misli.

A sv. Franjo mu je odgovorio:

"Non ego inserui Regulae haec verba, sed Iesus Christus, qui novit quid expediat, quid sit utile ac necessarium saluti animarum ac fratrum, cui etiam notum ac manifestum est omne quod futurum est in Ecclesia et in mea religione.
Ideo nec debeo nec possum mutare verba Iesu Christi.
"

("Nisam ja stavio u Pravilo te riječi, već Isus Krist, koji zna što treba, što je korisno i potrebno za spasenje duša i braće, kome je također poznato i očito sve što će se dogoditi u Crkvi i u mom redu.
Stoga, niti trebam, niti mogu mijenjati riječi Isusa Krista.
")

To je dobra pouka za sve one koji žele "mijenjati" ("ublažiti") Božje zapovijedi, jer su navodno "preteške", "preveliki teret"... Što su sve samo izgovori za njihovu neposlušnost i neponiznost.

Ponizan čovjek će izvršiti Božju zapovijed bez ikakvog pitanja, bez ikakvog izgovora...

Nema komentara:

Objavi komentar