srijeda, 16. ožujka 2016.

Molimo, molimo, trpimo, žrtvujmo se za slavu Božju i spas duša


"Molimo, molimo, trpimo, žrtvujmo se za slavu Božju i spas duša, vršimo naše poslanje i sve predajmo Božanskom Srcu Isusovu i Bezgrešnom Srcu Marijinu. Danas najviše Gospodin traži od nas svetost i da budemo apostoli svetosti i duša. Duše su zrele za ovu misiju samo im moramo postaviti pravi put i naukom i još više primjerom."

- fra Ante Antić .

Nema komentara:

Objavi komentar