ponedjeljak, 14. ožujka 2016.

Čistilišni oganj

"Kako se strašno u čistilišnom ognju okajava i najmanji laki grijeh"

Vjernici često olako shvaćaju lake grijehe... toliko olako da misle kako se za njih ne trebaju kajati ili da ih ne trebaju izbjegavati.

A pritom zaboravljaju Božje upozorenje:
"A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji." (Mt 12, 36)
"Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu. Kažem ti: nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjega novčića." (Lk 12, 58-59)

Crkva nas uči da je upravo čistilište ta tamnica o kojoj ovdje govori Gospodin.
Dakle, Sveto pismo nam poručuje da postoji čistilište... I ne samo to! Ono nam govori i o jednoj od glavnih kazni u čistilištu - o čistilišnom ognju.

Polazna točka su riječi sv. Pavla:
"I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati. Ostane li djelo, primit će plaću onaj tko ga je nazidao. Izgori li čije djelo, taj će štetovati; ipak, on će se sam spasiti, ali kao kroz oganj." (1 Kor 3, 13-15)

Zajedničko je mišljenje svih svetih otaca i crkvenih naučitelja da sv. Pavao na tom mjestu govori o čistilišnom ognju.

Na temelju tih Pavlovih riječi, sv. Jeronim (Adversus Iovinianum, lib. II.) pravi razliku između vječnog ognja u paklu "qui cruciaturus est impios" ("koji će mučiti opake") i čistilišnog ognja "qui emendabit eos qui per ignem salvi erunt" ("koji će očistiti one koji će biti spašeni kroz oganj"). Razlika je u trajanju - oganj u paklu će trajati zauvijek (vječno), a čistilišni oganj traje koliko je potrebno za čišćenje pojedine duše. No, što se tiče muka koje zadaju, smatra se da su vrlo slični.

I sv. Augustin na puno mjesta govori o čistilišnom ognju.
Posebno su važne njegove riječi (u Enarratio in Psalm. 37.) kojima je ustvrdio da je čistilišni oganj gori od bilo čega što čovjek može pretrpjeti na ovom svijetu:
"Dicitur 'salvus erit quasi per ignem' (1 Cor. 3, 15) et quia dicitur 'salvus erit', contemnitur ille ignis, ita plane quamvis salvi per ignem, gravior tamen est ille ignis, quam quidquid potest homo pati in hac vita."
("Kaže se 'bit će spašen kao kroz oganj' (1 Kor 3, 15), i jer se kaže 'bit će spašen', zanemaruje se ovaj oganj; tako, da jasno, iako spašeni kroz oganj, taj će oganj biti teži od bilo čega što čovjek može pretrpjeti u ovom životu.")

Slično kaže i sv. Grgur Veliki:
"Illum transitorium ignem omni tribulatione praesenti existimo intolerabiliorem."
("Smatram da je taj prolazni oganj nepodnošljiviji ["intolerabilior"] od svake ovdašnje muke.")

Sv. Vinko Ferrerski ovim riječima sumira mišljenje svetih otaca o čistilištu (Serm. 117.):
"Tantus est ibi dolor, quod dicunt doctores sancti, quod nulla poena huius mundi potest comparari minimae poenae purgatorii..."
("Tolika je ondje bol, kako kažu sveti učitelji, da se nijedna kazna ovoga svijeta  ne može usporediti s najmanjom kaznom čistilišta...")

Vidimo po svemu ovome, kolika je ludost onih, inače dobrih, vjernika koji se ne žele okaniti loših navika; koji smatraju da laki grijesi nemaju nikakve posljedice...

U čistilištu duše podnose sve ove kazne, zbog:
a) lakih grijeha
b) smrtnih grijeha koje su ispovijedili, ali nisu za njih dali dovoljnu zadovoljštinu Božanskoj Pravdi. Dakle, krivnja im je otpuštena u ispovijedi, ali je ostala vremenita kazna.

Stoga nemojmo zanemariti pokoru. I naizgled malim pokorničkim djelima na ovom svijetu, možemo se osloboditi teških kazna u čistilištu. Naročito se trebamo truditi da dobimo sve oproste koji su nam dostupni.
Ovaj život je kratak. Nemojmo gubiti vrijeme.

Kaže sv. Toma Akvinski (Summa theologica, IIIs, q. 71., a. 6.):
"poena purgatorii est in supplementum satisfactionis quae non fuerat plene in corpore consumata"
("kazna čistilišta je dopuna zadovoljštine koja nije bila u tijelu u potpunosti dovršena")


A kao zaključak, neka posluže ove riječi sv. Roberta Bellarmina (De Purgatorio, lib. II., cap. 1.):

"...manet ultima sententia vera et catholica: purgatorium pro iis tantum esse, qui cum venialibus culpis moriuntur, de quibus agitur I. ad Corinthios, cap. 3. Illi enim sunt, qui aedificant super fundamenta ligna et stipulas, et salvi erunt quasi per ignem. Et rursum pro illis, qui decedunt cum reatu poenae, culpis iam remissis, de quibus agitur Lucae 12, 59: 'Non exies inde, donec reddas novissimum quadrantem'..."

("...ostaje zadnja pouka istinita i katolička: čistilište je samo za one, koji umru s lakim grijesima, o kojima se radi u I. Korinćanima, 3. poglavlju. Oni su, naime, ti koji nadograđuju na temelj drvlje i sjeno, i bit će spašeni kao kroz oganj. I najzad za one koji umiru s teretom kazne, za koju im je krivnja već otpuštena, o kojima se radi kod Luke 12, 59: 'Nećeš izaći odande, dok ne isplatiš do posljednjega novčića'...")
Nema komentara:

Objavi komentar