ponedjeljak, 14. ožujka 2016.

Karakteristično obilježje, kojim se razlikuje katolicizam od nekatolicizma


      
"Valja ustanoviti razliku, koja postoji između svećenstva i laikata. Ova se razlika osniva na Božjoj naredbi. Kako se jedino svećenstvo posebnim sakramentom osposobljuje za ovu službu (propovijedati riječ Božju, upravljati Crkvom i dijeliti otajstva Božja), tako njemu pripada isključivo pravo vršiti poslove koji odgovaraju ovoj službi, dok se laikatu nameće dužnost, ovu trostruku vlast svećenstva prepoznati i pokoriti mu se u svemu, što ono u opsegu i uslijed svoje vlasti naredi. U tome i stoji karakteristično obilježje, kojim se razlikuje katolicizam od nekatolicizma..."

- biskup Antun Mahnić

Nema komentara:

Objavi komentar