petak, 11. ožujka 2016.

Gabriel García Moreno
Gabriel García Moreno (1821 - 1875) bio je jedan od najpoznatijih južnoameričkih državnika 19. stoljeća. Upravljao je Ekvadorom (što kao predsjednik, što kao potpredsjednik) punih 16 godina (1869.–1875.).
Ustrojio je Ekvador kao katoličku republiku. Aktivno i pasivno pravo glasa ograničeno je na temelju vjerske pripadnosti... svi kandidati na izborima, kao i svi birači, morali su biti katoličke vjere.
Bio je jedini svjetski državnik koji je javno osudio okupaciju papinske države od strane talijanske vojske 1870. god.

Ubijen je u masonskoj uroti 6. kolovoza 1875.
.
Moreno je baš za nas Hrvate bio veliki uzor. 
Organizirani katolički pokret u našoj domovini, naročito tijekom 1930-ih, isticao je Morena kao ideal savršenog državnika.

Zašto baš njega?
Tu vidimo razliku između nas i drugih zapadnih naroda. Katolička desnica u drugim zemljama (npr. u Francuskoj i Španjolskoj) bila je izrazito monarhistička. Zalagala se za obnovu tradicionalne monarhije.
Kod nas je, s druge strane, monarhija izazivala određenu nelagodu... zbog naših negativnih iskustava s monarsima - Habsburgovcima i Karađorđevićima. "Monarhizam" je u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji označavao službenu politiku (beogradskog) dvora.
Zato je naš katolički pokret više naginjao republikanskom uređenju države. A Moreno je bio savršen primjer kako se može uspostaviti katolička republika.


Evo jedan tekst o Morenu objavljen u dva broja tjednika Katolik, 1932. god.
(Katolik, 13. ožujka 1932., br. 11., str. 2.-4.)
NASTAVAK -  Katolik, 20. ožujka 1932., br. 12., str. 2.-3.Nema komentara:

Objavi komentar