subota, 20. veljače 2016.

Umnoži svoju gorljivost za njihovo obraćenjeSveti papa Grgur Veliki uputio je 601. god. pismo anglo-saksonskom kralju sv. Ethelbertu Kentskom, i dao mu sljedeći poticaj:

"Et ideo, gloriose fili, eam quam accepisti divinitus gratiam, sollicita mente custodi, christianam fidem in populis tibi subditis extendere festina, zelum rectitudinis tuae in eorum conversione multiplica, idolorum cultus insequere, fanorum aedificia everte...
Sic etenim Constantinus quondam piisimus imperator Romanam rempublicam a perversis idolorum cu
ltibus revocans omnipotenti Deo Domino nostro Iesu Christo secum subdidit, seque cum subiectis populis tota ad eum mente convertit. Unde factum est, ut antiquorum principum nomen suis vir ille laudibus vinceret, quanto et in bono opere superaret.
Et nunc itaque vestra gloria cognitionem unius Dei, Patris et Filii et Spiritus Sancti, regibus ac populis sibimet subiectis festinet infundere, ut et antiquos gentis suae reges laudibus ac meritis transeat, et quanto in subiectis suis etiam aliena peccata deterserit, tanto etiam de peccatis propriis ante omnipotentis Dei terribile examen securior fiat.
"


("I stoga, slavni sine, onu milost koju si primio odozgo pažljivo čuvaj; požuri da proširiš kršćansku vjeru u narodima koji su ti podloženi, umnoži svoju gorljivost za njihovo obraćenje, progoni štovanje idola, sruši kumirske građevine...
Tako je, naime, nekada najpobožniji car Konstantin rimsku državu odvratio od pokvarenog štovanja idola i zajedno sa sobom podložio ju svemogućemu Bogu Gospodinu našemu Isusu Kristu, i sebe sa podloženim narodima cijelom svojom dušom obratio Njemu. Zato se dogodilo da je ime starijih vladara pretekao svojom slavom, koliko je nadvladao dobrim djelima.
I stoga neka sada vaša slava požuri učvrstiti spoznaju jednoga Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga, među kraljevima i narodima vama podložnima, pa da [vaša slava] svojim pohvalama i zaslugama pretekne stare kraljeve vašega naroda, i koliko više u svojim podložnicima iskorjenjuje tuđe grijehe, toliko će biti sigurnija u opravdanju vlastitih grijeha pred strašnim sudom svemogućega Boga.
")


Prijepis cijelog tog pisma daje sv. Beda Časni u djelu:
Historia ecclesiastica gentis Anglorum, I., 32.

Nema komentara:

Objavi komentar