utorak, 23. veljače 2016.

Kako su franjevci suzbijali islamizaciju našeg naroda u Bosni


Matija Mažuranić (1817.-1881.), mlađi brat bana Ivana Mažuranića, proputovao je Bosnu 1839-1840. god.

Svoje putovanje je opisao u djelu Pogled u Bosnu, koje se općenito smatra jednim od naših najboljih putopisa u 19. stoljeću.

Bosna je u ono vrijeme još bila pod turskom vlašću. Društveno uređenje je bilo slično kao danas u islamskim zemljama.
Da, to je bilo pravo šerijatsko društvo.

Mažuranić kaže da su sve najljepše kršćanske djevojke bile prisiljavane da se "poturče" (da prijeđu na islam).

Napominjem da se pod terminom "Turci" misli na bosanske muslimane (poturice).

Bilo je i ljudi koji su dobrovoljno prelazili na islam. Prelazak na islam je značio oslobođenje iz podređenog društvenog položaja, koji je inače u islamskim društvima rezerviran za nemuslimane. To je bilo iskušenje koje je mnoge mamilo da uđu u muhamedanstvo.

Franjevci su to, naravno, svim silama pokušavali spriječiti.
Iz ovog Mažuranićevog citata vidimo kojim su se metodama pri tome koristili:
"Čuo sam još gdje se o tom razgovaraju Turci, veleći: 'Ima i u Šokaca mlogo prekrasnih djevojaka, ali se neće da turče! - a ovo je sve prator (fratar) kriv... Ako se koja sirota i poturči, a ono prator još prije, dok je saznao njezinu namjeru, pozove ju odmah k misi ter ondje na nju viče i hoće da ju odvrati. Ako ona neće da sluša, a on ju iz cijeloga puka sramotno protjera: pak to vidivši druge, teško se koja dade poturčiti."

M. Mažuranić - Pogled u Bosnu

Nema komentara:

Objavi komentar