srijeda, 24. veljače 2016.

Koga trebamo smatrati nevjernikom?

Kardinal Lorenzo Brancati (1612.-1693.) 


Kardinal Lorenzo Brancati daje nam jednostavan način kako ćemo znati tko su nevjernici...
 

 "Qui dicuntur infideles?

Primo, omnes gentiles, tam ante, quam post adventum Christi, qui nempe idola colebant et colunt Solem, Lunam etc.


Secundo, atheistae qui Deum dari negant.


Tertio, Mahumetani qui colunt quidem unum Deum, non vero Trinitatem, neque Christum quem prophetam asserunt, non Deum, et Mahometem ut prophetam et legislatorem venerantur.


Quarto, Judaei qui Deum credunt, non vero Trinitatem, neque Christum et legem divinam profitentur, sed Mosaicam tantum...


- et hi omnes antonomastice appellantur nunc infideles, quia non sunt baptizati

Quinto, infideles dicuntur haeretici, qui baptizati, in unum Deum et in Christum credunt, sed in aliquo vel aliquibus fidei articulis errant.
"
 


 PRIJEVOD:

"Koji se zovu nevjernici?

Prvo, svi pogani, kako prije dolaska Kristova, tako i poslije; oni koji su naime štovali idole i štuju Sunce, Mjesec itd.


Drugo, ateisti koji negiraju Boga.


Treće, muhamedanci, koji doduše štuju jednog boga, ali ne Trojstvo, niti Krista za kojega tvrde da je prorok, a ne Bog, a Muhameda štuju kao proroka i zakonodavca.


Četvrto, Židovi, koji vjeruju u Boga, ali ne u Trojstvo, niti ispovijedaju Krista i božanski zakon, već samo Mojsijev zakon...


- i svi ovi se antinomastički nazivaju sada nevjernici, jer nisu kršteni

Peto, nevjernicima se nazivaju i heretici, koji su kršteni, vjeruju u jednoga Boga i Krista, ali su u zabludi o nekoj ili nekim člancima vjere.
"IZVOR:
L. Brancati, Opuscula tria de Deo, Rouen, 1705., str. 840.

1 komentar:

  1. zaista imate izvrstan blog koji informira o onome što bi svaki katolik trebao znati. Blagoslov! M

    OdgovoriIzbriši