ponedjeljak, 22. veljače 2016.

S kojim ciljem su isusovci pozvani u Austriju?"Eaque propter a te clementer petimus, ut tua etiam ex parte hoc propositum nostrum, quod ad gloriam omnipotentis Dei et multarum animarum salutem spectat, iuves et promoveas, consentiendo nimirum et deputando petitos duodecim Societatis tuae fratres, inter quos ad minimum duo sint, qui sacram theologiam profiteantur, ut hoc modo opera et diligentia huius sacri ordinis, ex illo etiam regno nostro haereses, cum quibus iam multos annos dictum regnum gravissime conflictatur, evelli ac exterminari possint et earum loco sana doctrina, orthodoxa nimirum et catholica nostra religio, faveatur et propagetur, prout nobis de tua pietate plane pollicemur."

("I zato od tebe milostivo tražimo, da i sa svoje strane pomogneš i promičeš ovu našu nakanu koja je na slavu svemogućega Boga i za spasenje mnogih duša, da se složiš i pošalješ traženu dvanaestoricu braće iz tvoje Družbe, među kojima neka budu barem dvojica vještih u svetoj teologiji, da se na taj način trudom i marljivošću toga svetoga reda i iz ovoga našega kraljevstva mogu iskorijeniti i istrijebiti hereze s kojima se rečeno kraljevstvo muči već mnogo godina, i da na njihovo mjesto dođe zdravi nauk, dakako, da se naša ispravna i katolička vjera njeguje i širi, kao što nam obećaje tvoja pobožnost.")

- Iz pisma cara Ferdinanda I. svetom Ignaciju Loyoli, 20. listopada 1554.

 (Epistolae sancti Ignatii Loyolae, str. 517.)

Nema komentara:

Objavi komentar