ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Kako bi se redovnik trebao odnositi prema vanjskom svijetu?Kako bi se redovnik trebao odnositi prema vanjskom svijetu, 
objašnjava nam sv. Bonaventura (Regula novitiorum, cap. XI.):

Toto tempore vitae tuae studeas, quantum poteris, bono modo familiaritates saecularium devitare: 'generatio enim perversa est et infidelis' (Deut. 32, 20).
Cum autem fueris cum eis, aliqua necessitate vel utilitate cogente, cave ne unquam loquaris cum eis nisi verba utilia et honesta; et si ipsi loquantur de saeculo vel de guerris vel de aliis inutilibus, nunquam sequaris eos, ...dicens cum Propheta: 'Non loquatur os meum opera hominum.' (Psalm. 16,4)
Et semper sis cum eis timidus, non securus; humilis, breviloquens et honestus ut impleatur in te illud Evangelii: 'Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant vestra bona opera et glorificent Patrem vestrum qui in coelis est.' (Matth. 5, 16)
Mulieres vero fugias sicut serpentes: et nunquam loquaris cum aliqua, nisi urgens necessitas te compellat, nec usquam aspicias in faciem alicuius mulieris...

PRIJEVOD:
Cijelo vrijeme tvog života nastoj koliko možeš na najbolji način izbjegavati društvo svjetovnjaka: 'naraštaj ovaj je naime izopačen i nevjeran' (Pnz 32, 20).
No, kad budeš s njima, jer te na to prisilila nekakva nužda ili potreba, pazi da nikada s njima ne razgovaraš, osim korisnim i časnim riječima; a ako oni razgovaraju o svijetu ili o ratovima ili o drugim beskorisnim stvarima, nikada ih nemoj slijediti,... reci s Prorokom: 'Neće govoriti usta moja o ljudskim stvarima.' (Ps 16, 4)
I uvijek budi oprezan s njima, a ne bezbrižan; budi ponizan, šutljiv i pristojan, da se ispuni na tebi izreka Evanđelja: 'Neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.' (Mt 5, 16)
No, od žena bježi kao od zmija, i nikada nemoj razgovarati niti s jednom, osim ako te na to prisili krajnja nužda, i nikada nemoj gledati u lice nijedne žene...

Nema komentara:

Objavi komentar