ponedjeljak, 29. veljače 2016.

Bellarmin o protestantskoj preuzetnosti


"Quis non obtupescat, potuisse homines reperiri qui sibi persuaderent, nihil aliud ad iustificationem impiorum requiri, quam, ut certo statuant se esse iustos, sibi remissa esse peccata; ut iam non opinio a veritate rei, sed e contrario, rei veritas ab opinione dependeat?
Et tamen hoc ipsum incredibile paradoxum est articulus quartus illius celeberrimae Augustanae Confessionis, quae pro evangelio est maxime parti nostri temporis haereticorum.
"

("Tko se ne bi zgrozio, što su se mogli pojaviti ljudi koji su sebe uvjerili da ništa drugo nije potrebno za opravdanje grešnika, osim da oni zauzmu čvrsti stav da su pravednici i da su im otpušteni grijesi; kao da mišljenje više ne ovisi o istinitosti stvari, već da istinitost stvari ovisi o mišljenju?
A ipak, baš taj nevjerojatni paradoks je četvrti članak one razvikane Augsburške konfesije, koja je kao evanđelje za najveći dio heretika našega vremena.
")

- sv. Robert Bellarmin

Nema komentara:

Objavi komentar