nedjelja, 28. veljače 2016.

Četiri vrste umirućih

Sv. Antun na samrti

Sv. Antun Padovanski razlikuje četiri vrste umirućih: oni koji umiru Gospodinu, oni koji umiru u Gospodinu, oni koji umiru izvan Gospodina i oni koji umiru protiv Gospodina.

Kaže nam sv. Antun (De commemoratione fidelium animarum):

"Nota, quatuor esse differentias morientium.
Moriuntur enim quidam Domino, ut martyres. De quibus Psalmus [ait]: 'Preciosa in conspectu Domini mors sanctorum eius.' (Ps. 115, 6)
Isti enim statim ascendunt caelum.

Alii in Domino, ut confessores. 'O mors, bonum est iudicium tuum homini indigenti.' (Eccl. 41, 2)
'Semper mortificationem Iesu Christi in vestro corpore circumferentes' (2 Cor. 4, 10), scilicet, ad quinque corporis sensus. 'Mortui enim estis cum Christo, sed vita vestra vivit cum gloria.'
Et istorum quidam intrant adhuc purgatorium.

Alii moriuntur extra Dominum, ut pueri non baptizati, et isti intrant limbum, quia naturam habent aversam a Deo per culpam originalis peccati: ita ut dicantur 'filii irae' (Ephes. 2, 3).
'Aversio parvulorum interficiet eos' (Prov. 1, 32)
Et isti habent poenam damni et non sensus, quia non sentiunt eam.

Alii moriuntur contra Dominum, ut adulti in mortali decedentes et ita damnati.
'Deus mortem non fecit, nec laetatur in perditione morientium. Impii autem manibus et verbis accersierunt illam.' (Sap. 1, 13-16)
Et isti intrant infernum. Unde numquam sunt liberandi, quia in inferno nulla est redemptio. Quia ut dicitur: 'Si ceciderit lignum ad austrum aut ad aquilonem in quocumque loco ceciderit ibi erit.' (Eccles. 11, 3)"

PRIJEVOD:
"Zapamti da su četiri razlike umirućih.
Neki naime umiru Gospodinu, kao mučenici. O njima kaže psalam: 'Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt svetih njegovih.' (Ps 115, 6)
Oni naime odmah uzlaze u raj.

Drugi [umiru] u Gospodinu, poput ispovjednika. 'O smrti, odluka je tvoja dobrodošla čovjeku ubogu.' (Sir 41, 2)
'Uvijek umiranje Isusa Krista u vašem tijelu pronoseći' (2 Kor 4, 10), dakako, na petero tjelesnih osjetila. 'Umrli ste s Kristom, ali vaš život živi sa slavom.'
A od ovih neki prvo idu u čistilište.

Neki pak umiru izvan Gospodina, kao nekrštena djeca, i oni idu u limb, jer imaju narav okrenutu od Boga po krivnji istočnoga grijeha: tako da se nazivaju 'sinovi gnjeva' (Ef 2, 3).
'Okrenutost malenih ubit će ih.' (Izreke 1, 32)
I oni imaju kaznu osude, ali ne osjeta, jer je ne osjećaju.

Drugi umiru protiv Gospodina, kao odrasli koji umiru u smrtnom grijehu i tako osuđeni.
'Jer Bog nije stvorio smrt niti se raduje propasti umirućih. Ali bezbožnici dozivaju smrt i rukama i riječju.' (Mudr 1, 13-16)
I ovi odlaze u pakao. Odatle nikada neće biti oslobođeni, jer u paklu nema otkupljenja. Kao što se kaže: 'Padne li drvo na jug ili na sjever, svejedno: gdje padne, ondje i ostaje.' (Prop 11, 3)"

Nema komentara:

Objavi komentar