srijeda, 12. listopada 2016.

Ovo i Mi želimo i zapovijedamo

Kapucini u Rijeci, 1912. god.

"De capuccinis autem Paulus V., Urbanus VIII., Clemens XII. eos 'esse vere fratres minores', et 'originem seu principium illorum esse realiter et cum effectu computandum a tempore primaevae et originalis institutionis Regulae Seraphicae, cuius observantiam ipsi fratres capuccini semper et sine aliquo interruptione continuarunt', eosdemque 'fuisse et esse ex vera et numquam interrupta linea, ac veros et indubitatos fratres Ordinis sancti Francisci, et illius Regulae observatores, subque ipsius  b. Francisci Regula militasse et ad praesens quoque militare' statuunt.
Haec ipsa Nos affirmantes, volumus, iubemus..."

("O kapucinima naime Pavao V., Urban VIII., Klement XII. određuju da 'su oni prava manja braća', i da 'njihovo podrijetlo i početak stvarno i s učinkom treba računati od vremena prvobitne i originalne uspostave serafskog Pravila, čije su obdržavanje sami fratri kapucini uvijek i bez ikakvog prekida održavali', i da su oni 'bili i jesu iz prave i nikada prekinute linije, i pravi i nesumnjivi fratri Reda svetoga Franje, i obdržavatelji njegovog Pravila, i da su pod istim Pravilom bl. Franje vojevali i do danas vojuju'.
Ovo isto Mi potvrđujući želimo, zapovijedamo...")

- papa sv. Pio X. (Septimo iam, 4. listopada 1909.)Riječki kapucini u svojoj staroj crkvi3 komentara:

 1. Nažalost, od ovoga nije ostalo gotovo ništa...
  Opet kažem: Nažalost!!! Današnji kapucini u Hrvatskoj su jedan od redova koji su najviše "modernizirani".
  Još se vide posljedice vremena kad im je Šagi-Bunić bio provincijal.
  Kapucini su prestali nositi habit, prestali su obdržavati Pravilo, revnost se ohladila, disciplina je nestala...
  Uz to, Šagi je mnoge uvukao u TDKS.

  OdgovoriIzbriši
 2. Od cijele velike franjevačke obitelji, danas se još jedino franjevci Bezgrješne drže izvornog Pravila sv. Franje.
  I zato ih proganjaju modernisti.

  OdgovoriIzbriši
 3. Toliko su toga promijenili i prilagodili da je najbolje da promijene i ime. Vše ne žive za Boga i narod već za sebe.
  Robelar

  OdgovoriIzbriši