srijeda, 16. studenoga 2016.

Kronologija borbe sv. Antuna Padovanskog protiv albigenza i valdenzaOno što su pape uvijek najviše cijenili kod sv. Antuna Padovanskog je njegova beskompromisna borba protiv krivovjerja.
Kad se 1931. god. slavila 700 obljetnica njegovog prelaska u vječni život, papa Pio XI. je objavio apostolsko pismo Antoniniana sollemnia, u kojem ističe:

"In haereticos autem, Albigenses scilicet, Catharos et Patharenos, eo tempore paene ubique furentes ac germanae fidei lumen in Christifidelium animis restinguere conantes, tam strenue feliciterque decertavit, ut 'haereticorum malleus' iure merito nuncupatur."

("A protiv heretika se, to jest albigenza, katara i patarena, koji su u ono vrijeme gotovo posvuda bjesnili i pokušavali ugasiti svjetlo rođene vjere u dušama Kristovih vjernika, tako čvrsto i uspješno borio, da je s punim pravom nazvan 'maljem heretika'.")


Trebamo priznati da su u borbu protiv albigenza u Španjolskoj i južnoj Francuskoj, prvi krenuli dominikanci.
No, iako je sv. Dominik bio iznimno uspješan u suzbijanju albigenškog krivovjerja, nije ih uspio sve iskorijeniti. Bilo je još ostataka u nekim područjima.
Tada su se u borbu uključili franjevci.
Sv. Franjo je 1224. poslao sv. Antuna u južnu Francusku da propovijeda protiv albigenza, i da proširi franjevački red i na te prostore.
Još i danas imate franjevačke samostane po južnoj Francuskoj koji čuvaju predaju da ih je osnovao upravo sv. Antun Padovanski.

U uvodu one knjige o kojoj sam pisao u prošlom postu, fra Antonio Azzoguidi je stavio kronološki pregled svega što je sv. Antun Padovanski radio od godine 1222. do 1231. (na temelju svih izvora).
Izdvajam iz tog pregleda njegove riječi koje govore o borbi sv. Antuna protiv albigenza i valdenza... U obliku kratke kronologije...

1224. g.
"Exinde in Gallias ad Albigensium haeresim profligandam et propagandum ordinem, s. Francisci jussu proficiscitur: eo successu ut 'indefessus haereticorum malleus' sit appellatus..."
("Odanle je pošao u Francusku da razbije albigenško krivovjerje i proširi red, po odredbi sv. Franje, s takvim uspjehom da je nazvan 'neumornim maljem heretika'...")

1225. g.
"Eodem anno Tolosam profectus, theologiam publice docuit, conciones habuit, Albigenses verbo, exemplo et miraculis ad sinum Ecclesiae revocavit."
("Iste je godine pošao u Toulouse, javno je naučavao teologiju, držao propovijedi, i albigenze riječju, primjerom i čudima vratio u krilo Crkve.")

1226. g.
"Anno MCCXXVI ad Bituriges transit Albigensium haeresi infectos. In synodo, cui legatus praeerat pontificius, archiepiscopum libere objurgat, omnesque tum sermonum tum admirabilium operum vi ad catholicam fidem perducit."
("Godine MCCXXVI pošao je Biturgcima zaraženima albigenškim krivovjerjem. Na sinodu, kojim je predsjedao poslanik prvosvećenika, otvoreno je prekorio nadbiskupa, i sve, kako propovijedima tako čudesnim djelima, priveo katoličkoj vjeri.")

1227. g.
"...Ariminum recta contendit, ubi et piscibus ad concionem evocatis, ac miro ordine dispositis verba faciens, et venenatum cibum sine noxa sumens, aliaque splendidissima patrans miracula, insignem de pertinacia haereticorum egit triumphum."
("...požurio ravno u Rimini, gdje je i ribama pozvanima na propovijed, i postrojenima na čudesan način, uputio riječi, i uzevši otrovanu hranu bez da mu je naudila, i učinivši druga sjajna čuda, odnio znamenitu pobjedu nad tvrdoglavošću heretika.")

1229. g.
"Subinde post Pascha, quod anno MCCXXIX die XV Aprilis fuit celebratum, provinciae sibi comissae visitationem resumens, cisalpinae Galliae urbes peragat, Mediolanum adit, ac Valdensium erroribus profligatis, Vercellas proficiscitur..."
("Odmah zatim nakon Uskrsa, koji je godine MCCXXIX. proslavljen dana XV. travnja, ponovno se primivši vizitacije provincije koja mu je povjerena, prošao je gradove prialpske Francuske, došao u Milano i razbivši zablude valdenza, pošao u Vercelli...")

1230. g.
"Lustratis demum Veronae et Benaci lacus conventibus, Valdensium errores late ibidem grassantes exterminat..."
("Obišavši napokon kotare Verone i Beinasca, iskorijenio je zablude valdenza koje su tamo naširoko vrebale...")


Nema komentara:

Objavi komentar