subota, 27. svibnja 2017.

Opasnosti za vjeru: miješanje s nevjernicima i krivovjercima, vjerska sumnja i kritika, moderni "duh vremena"


Prof. Andrija Živković kao rektor Zagrebačkog sveučilišta (1938.-1940.)


Andrija Živković (1886.-1957.) bio je dugogodišnji profesor moralne teologije na zagrebačkom KBF-u (skoro 30 godina, 1924.-1953.), četiri puta biran je za dekana fakulteta, a 1938.-40. obnašao je službu rektora Zagrebačkog sveučilišta.
Glavno Živkovićevo djelo, udžbenik Katoličko moralno bogoslovlje (objavljen u tri sveska, 1938.-1946.), dostupno je na internetu već godinama (LINK).

Prenosim iz II. sveska Živkovićevog Katoličkog moralnog bogoslovlja stranice 104.-114., na kojima govori o opasnostima koje prijete vjeri, kako pojedinaca, tako i cijelih naroda.
Živković kao opasnosti za katoličku vjeru označava: miješanje s nevjernicima i krivovjercima, vjersku sumnju i kritiku, te liberalni "duh vremena".

4 komentara:

 1. Netko će reći da ovdje prof. Živković samo iznosi odredbe tadašnjeg crkvenog zakonika, no ja bih rekao da tu ima i nešto više. Živkovićeva generacija je generacija katoličkog pokreta, naraštaj Katoličke akcije Pija XI i Pija XII. Generacija koja se nadala i borila za katoličku Hrvatsku i katoličku Europu.
  Gdje je ta nada danas? Kako je nestala iza Drugoga vatikanskog sabora?
  Danas vlada totalni defetizam i potištenost: atmosfera poraza i kapitulacije. Ponajviše kod neokonzervativaca. Oni su se pomirili sa situacijom da je najmanje polovica današnjeg društva nekatolička, bezvjerska ili multireligijska, a da je država sekularna (bez službene vjere). Pomirili su se sa time, pa zato niti ne pokušavaju preokrenuti situaciju.
  Da, ti neokonzervativci će još uvijek tu i tamo spomenuti "kršćanske korijene Europe", ali u praksi ni prstom neće pomaknuti da ti kršćanski korijeni nađu konkretan izraz u državi i društvu. Oni su se zapravo pomirili s defetističkim mišljenjem da Europa više nikada neće biti katolička.

  OdgovoriIzbriši
 2. Živković je jednom rečenicom pogodio cijelu bit problema "dijaloga" s nevjernicima i krivovjercima: "Osim što pokazuje neko izvanjsko odobravanje njihova krivovjerstva, nosi uvijek sa sobom opasnost da oslabi vlastitu vjeru."
  Upravo to vidimo kod ultramodernista poput Jure Zečevića i Tomislava Kovača.

  OdgovoriIzbriši
 3. Mislim da će Istina uvijek u konačnici pobijediti.Svaki iskreni vjernik će,ako živi sakramentalno,prepoznati Istinu kad na nju naiđe.Sensus Fidelium će biti djelatan i kod mlade generacije,samo dok ovakvo štivo bude dostupno,tj.dok god ne počnu spaljivati ove"stare"knjige. Lucca

  OdgovoriIzbriši
 4. Stara poslovica kaže: "S kim si, takav si."
  Pretjerano druženje sa nekatolicima, čovjeka lako može navesti na otpad od vjere. Mnogi će ljudi poći linijom manjeg otpora, zbog želje za "uklapanjem u okolinu". Zbog toga stvarno možemo reći da je multikulturalizam i "međuvjerski dijalog" prava sablazan. Primjerice, kad neki crkveni velikodostojnik čestita muslimanima neke njihove praznike, to je dvostruka sablazan: jer s jedne strane odobrava lažnu religiju islam (čime sablažnjava katolike), a s druge strane, utvrđuje muslimane u njihovim zabludama.

  OdgovoriIzbriši