četvrtak, 20. svibnja 2021.

Svaki rat treba voditi ratnom krepošću i jakošću

 

20. svibnja Crkva slavi spomendan sv. Bernardina Sijenskoga (1380.-1444.), jednog od najvećih propovjednika u povijesti Crkve.

Sv. Bernardin je u svojim propovijedima (i drugim djelima) prošao gotovo cijelu teologiju. O svakoj vjerskoj temi možete kod njega pronaći vrijednih misli, oštroumnih opažanja i dobrih pouka. Dakako, sve čvrsto utemeljeno na nauku svetih otaca, kao i skolastičkih pisaca, posebice franjevačke škole (sv. Bonaventura, Aleksandar Haleški...).
Njegove su pouke svevremenske, a i mnoge od njih kao da su pisane baš za ova današnja vremena.
 
Sv. Bernardin na jednom mjestu kaže:
"Omne autem bellum bellica virtute, et fortitudine agendum, et superandum est; quia sine virtute non provenit victoria belli."

("Svaki rat treba voditi ratnom krepošću i jakošću, i nadvaldati; jer bez kreposti neće doći ratne pobjede.")

I današnji su vjernici u ratu. Neki to zovu kulturnim ratovima. No, to je rat za vjeru. Već duže vrijeme to je također i rat za sam naravni zakon. U tom ratu, kao i u svakom ratu, potrebno je vojevati uz pomoć ratnih kreposti. Hrabro i ustrajno.

Vjernik treba biti svjestan da neprijatelji ne prezaju ni od čega, nego da uvijek nastoje uništiti sve ono što je dobro, lijepo i časno, pa čak i ono što je samo naravno/prirodno. Došli su do te razine pokvarenosti, da i odobravaju i promiču sodomiju.

Obratimo zato danas pozornost na propovijed sv. Bernardina Sijenskoga protiv protunaravnog grijeha sodomije (objavljena u njegovom djelu Quadragesimale de Evangelio aeterno, serm. XV.).

Prvo, istaknimo jednu neospornu činjenicu: sodomija je u potpunosti protivna razumu. Nijedan razuman čovjek nikada ne može opravdati sodomiju i sodomitsko (protuprirodno) ponašanje. U biti, čovjek bi se trebao pitati do kakvog su to stanja pomračenja uma došli oni koji odobravaju, ili još gore, podržavaju sodomiju.

Stoga sv. Bernardin na početku svoje propovijedi odmah ističe:
"Nullum itaque crimen est quod mentem in tantam insaniam ducat, sicut hoc scelus. Cujus ratio est, secundum Alexandrum de Ales, quia hoc, prae omnibus aliis aufert judicium rationis, ac ipsius rationis usum. Proinde Gomorrha caecitas interpretatur."

("Nema nijednog zločina, dakle, koji vodi um do tolike ludosti, kao ovaj zločin. Razlog tome je, prema Aleksandru Haleškom, jer to djelo više nego bilo koje drugo oduzima prosudbu razuma, i samu upotrebu razuma. Zato se Gomora prevodi kao sljepoća.")

Jasno je da sodomija izokreće cijeli smisao spolnosti (rađanje potomstva) u njezinu potpunu suprotnost, i time vodi do uništenja ljudskog roda. Zato sv. Bernardin, slijedeći svete oce, izjednačava sodomite s ubojicama:
"Quantus autem crudelis furor sit in talibus Gomorrhaeis subdit Augustinus dicens: Hoc vitio laborantes homicidae sunt: et si non gladio, tamen facto: qui dicunt Deo: Tu fecisti masculum et foeminam, ut multiplicarentur homines, sicut dicitur Gen. 9. 'Crescite et multiplicamini, et replete terram'; nos autem operam damus, ut minuatur et deficiat genus humanum, foeminis non parturientibus. Ideo hoc scelus humana natura horret; quia, quantum potest et quantum in se est, humanum genus perimere nititur. Nam si homines essent Gomorrhaei, quis homo generaretur? Certe nullus: et sic periret humana natura. Proinde hujusmodi scelerati Pharaone, et AEgyptiis crudeliores sunt, quum illi, sicut dicitur Exod. 1. interficerent filios tantum masculos Hebraeorum, ex eis feminis reservatis: hi vero occidunt utrosque. Nec tantum sunt homicidae, sed, quod horribilius pensare est, filicidae verissime dici debent. Unde de tot filiis coram Deo habent reddere rationem, quot, cessante hoc scelere, orirentur."
 
("Koliko je okrutno bjesnilo u tim Gomoranima dodaje Augustin govoreći: Oni koji su pali u tu opačinu, ubojice su: iako ne mačem, nego činom, jer govore Bogu: Ti si stvorio muško i žensko, kako bi se ljudi množili, kao što se kaže Post. 9. 'Rastite i množite se i napunite zemlju'; a mi se trudimo da se smanji i iščezne ljudski rod, kad žene ne rađaju. I zato se ljudska narav gadi toga zločina: jer koliko može i koliko je do njega, smjera na uništenje ljudskog roda. Naime, kad bi ljudi bili Gomorani, koji bi se tada čovjek rodio? Sigurno nijedan: i tako bi propala ljudska narav. I zato su ti zločinci okrutniji od faraona i Egipćana, jer su oni, kako se kaže u Izl. 1., ubijali samo mušku djecu Hebreja, a sačuvali žensku djecu: dok ovi ubijaju i jedne i druge. I ne samo da su ubojice, nego - što je još strašnije pomisliti - po istini ih se treba nazvati čedomorcima. Zato imaju pred Bogom dati račun za toliko djece, koliko bi se rodilo da nema tog zločina.")

Dakle, sodomija nije ništa manji zločin od ubojstva. Zato nije nikakva slučajnost da se danas isti ljudi koji podržavaju sodomiju, zalažu i za legalizaciju pobačaja.

Sv. Bernardin podsjeća na kaznu Sodome i Gomore:
"Justius tamen puniti fuerunt a Deo hujusmodi scelerati, quando pluit Dominus super Sodomam et Gomorrham sulphur, et ignem, sicut dicitur in Gen. 19. Et merito quidem hac poena extiterunt puniti, ut culpae responderet poena. Nam quia hoc scelus primo ardet fervore, vel potius furore concupiscentiae; ideo Dominus super eos pluit ignem, ut ignis ignem superando puniret. Secundo, quia foetet abominabili utilitate; ideo foetenti sulphure puniuntur. Tertio vero, quia fumeum est mentis umbrositate, et caecitate; ideo ex igne, et sulphure, id est, ex illo igne sulphureo ascendit favilla, quasi fornacis in fumum."
 
("Pravednije su, naime, ovi zločinci bili kažnjeni od Boga, kad je Gospodin kišio nad Sodomom i Gomorom sumpor i oganj, kako se kaže u Post. 19. I zasluženo su kažnjeni tom kaznom, kako bi kazna odgovarala krivnji. Naime, jer ovaj zločin prvo vrije žarom ili, bolje rečeno, bjesnoćom požude; zato je Gospodin nad njih kišio oganj, da se ognjem oganj nadvlada i kazni. Drugo, jer smrdi neljudskom korišću; zato se kažnjava sumporom koji smrdi. A treće, jer dimom i sljepoćom zastire um; zato se iz ognja i sumpora, to jest, iz tog sumpornog ognja uzdiže vrući prah, kao iz peći u dim.")

Kao i sv. Augustin, i sv. Bernardin jasno ističe da državne vlasti trebaju kažnjavati sodomiju.
Sv. Bernardin posebno poziva upravitelje država da spriječe one koji nemoralnim knjigama šire zle ideje:
"Quid dicam de quibusdam, proh nefandum scelus! qui in fomentum hujus sceleris condiderunt libros diebus nostris, in odium sacrum conjugium exponentes? O rectores, o domini, o justitiae zelatores, quid dormitis? Quid statis tota die otiosi? Quaerite hos scelestos omnis honestatis, et pudicitiae, ac totius reipublicae corruptores, ac destructores. Nam quos Dei timor a tanto scelere non revocat, ferro necesse est ut abscindantur vulnera quae fomentorum non senserint disciplinam, ut dicitur 82. dist. Cap. plurimos..."

("Što da kažem o nekima - jao užasnoga zločina! - koji su, kako bi poticali ovo zlodjelo, napisali knjige u našim danima koje izlažu mržnju prema svetoj ženidbi? O upravitelji, o gospodo, o revnitelji pravde, zašto spavate? Što stojite čitav dan besposleni? (Mt 20, 6). Potražite te zločince, kvaritelje i uništavatelje svake čestitosti, i čednosti, i čitave države. Naime, one koje strah Božji ne odvraća od tolikog zločina, nužno je da se željezom odsjeku rane koje nemaju disciplinu nad nagonima, kako se kaže u 82. dist. cap. plurimos [Gracijanov dekret]...")

Ako je to bilo potrebno tada, onda je danas još potrebnije. Evo, Rusija je zakonom zabranila sodomitsku propagandu usmjerenu prema maloljetnicima. To je dobro, ali nije dovoljno. Sodomitsku propagandu treba zabraniti svima, a ne samo onu usmjerenu prema maloljetnicima.

Najveći je problem što se današnja pseudo-desnica ne suprotstavlja dovoljno odlučno sodomo-ljevici. 
Dok je SDP prvi put bio na vlasti u RH (2000.-2003.) donijeli su "Zakon o istospolnim zajednicama". Dok su drugi put bili na vlasti (2011.-2015.) donijeli su još gori "Zakon o životnom partnerstvu". No, kad je HDZ nakon njih došao na vlast, nije ukinuo te užasne i sramotne zakone, nego ih je ostavio. Povrh toga, HDZ je zajedno s SDP-om donio "Zakon o suzbijanju diskriminacije". Dakako, sve po diktatu Bruxellesa.

Prema tome, prvi zadatak prave desnice bi trebao biti da ukine te štetne zakone i temeljito očisti zakonodavstvo od svih natruha sodomije, dženderizma i ljevičarske propagande maskirane u "ljudska prava".

I nemojte samo reći: "Ne mogu katolici nametati svoje stavove drugima". 
Pa, kao prvo, ovo nije (samo) vjersko pitanje, nego pitanje naravnog zakona. 
Naravni zakon obvezuje sve ljude na svijetu, bez obzira jesu li katolici ili nisu. 
Svi ljudi na svijetu, po samom naravnom zakonu, dužni su biti protiv sodomije. 

Dakako, katolici su na poseban način dužni, jer osim naravnog zakona, imaju i obveze koje im nameće nadnaravna objava u Svetom pismu i Tradiciji Crkve.

Jesu li vas na vjeronauku učili o četiri grijeha koji vapiju u nebo za kaznom?

Ako nisu, onda brzo uzmite i čitajte Katoličku moralku za srednje škole.Nema komentara:

Objavi komentar