srijeda, 14. prosinca 2016.

Bellarmin o Lutherovom uništenju europskog jedinstvaSv. Robert Bellarmin je na početku IV. toma svog najvećeg djela De controversiis stavio jedan svoj govor u kojem je opisao sva zla i nesreće koje je donijela Lutherova "reformacija" (deformacija).

Jedno od tih zala je uništenje vjerskog jedinstva Europe. Naime, prije Deformacije, cijela je zapadna Europa bila katolička. Svi su bili katolici - od Sicilije do Norveške, od Lisabona do Varšave.
Unatoč svim nedostacima toga vremena, barem je postojalo jedinstvo vjere na cijelom tom prostoru. To europsko vjersko jedinstvo je uništila Lutherova deformacija.

Vidjet ćemo kako to objašnjava Bellarmin, ali prvo jedna napomena.
Katolički teolozi onoga vremena većinom su smatrali da je Luther ona pala zvijezda o kojoj govori knjiga Otkrivenja:
"Peti anđeo zatrubi. I vidjeh: zvijezda je s neba na zemlju pala i dani su joj ključi zjala Bezdanova. Ona otvori zjalo Bezdanovo i vinu se iz zjala dim kao dim iz peći goleme te pomrča sunce i zrak od dima iz zjala."
(Otk 9, 1-2)

Kao i drugi katolički pisci, i Bellarmin je bio uvjeren da je protestantizam ono veliko zlo koje najavljuje peta trublja u 9. poglavlju Otkrivenja.

Ovako kaže Bellarmin u spomenutom govoru:

"Lutherus abyssi clave infernalem puteum aperiret ac tetros inde errores, antiquarum haeresum colluviem, dogmata perniciosa, tartareaque deduceret. Atque hoc est quod sequitur in Apocalypsi: 'Et aperuit puteum abyssi et ascendit fumus putei sicut fumus fornacis magnae et obscuratus est sol et aer de fumo putei.' (Apoc. 9, 2)
Fumum istum, qui Lutheri casum consecutus est, plane est caecus et stupidus, qui non sentit. Antequam enim stella ista laberetur e coelo, totus ferme Occidens, vel potius Latina Ecclesia universa, uno Boemiae angulo excepto, ejusdem fidei et religionis erat, et quocumque aliquis iret fratres suos continuo agnoscebat. Siquidem omnes versabantur in lumine. Una erat omnium fides, eadem praedicatio, iidem ritus sacramentorum, eodem jejuniorum festorumque observatio. Non erat altare contra altare, nec domus contra domum, sed ubique ad unum atque idem sacrificium a sacerdotum Principe colligebamur, atque in unum ovile ab uno pastore congregabamur... At posteaquam stellae hujus fulgor in tenebras est plangenda conversione mutatus et abyssi clave puteum tenebrarum aperuit: tantus est fumus haeresum, schismatum, sectarum exortus, ut jam nec eadem provincia, nec in eadem civitate, vel domo, unus alium internoscat."

PRIJEVOD:
"Luther je ključevima bezdana otvorio pakleno zjalo i odatle izveo grozne zablude, smjesu starih krivovjerja, pogubne i tartarske dogme. I to je ono što slijedi u Otkrivenju: 'I otvori zjalo bezdana i vinu se iz zjala dim kao dim iz peći goleme te pomrča sunce i zrak od dima iz zjala.' (Otk 9, 2)
Taj dim koji je pratio Lutherov pad; tko ga ne osjeća je posve slijep i glup. Jer prije nego što je ta zvijezda pala s neba, gotovo je cijeli Zapad ["totus ferme Occidens"] ili bolje cjelokupna Latinska Crkva, s izuzetkom jednog ugla Češke, bio iste vjere i religije, i gdje god je netko pošao, svugdje je nailazio na svoju braću. Doista, svi su hodili u svjetlu. Svima je bila jedna vjera, isto propovijedanje, isti obred sakramenata, isto obdržavanje postova i svetkovina. Nije bio oltar protiv oltara, niti kuća protiv kuće, već smo se svugdje okupljali na jednu i istu žrtvu Poglavara svećenika, i skupljali u jedan ovčinjak od jednog pastira... A nakon što se sjaj te zvijezde, žalosnim preokretom, pretvorio u tamu i ključevima bezdana otvorio zjalo tmina, izašao je toliki dim hereza, raskola, sekti, da više ni u istoj pokrajini, niti u istom gradu ili kući, jedan čovjek drugoga ne prepoznaje."


Nema komentara:

Objavi komentar