ponedjeljak, 23. siječnja 2017.

(Ne)vjera i ispovijed

Schönborn-Kasperov "Katekizam za mlade" - dio o ispovijedi


Razvodnjavanje vjerske pouke ima izravne negativne posljedice na spasenje duša.  Danas se u sklopu vjeronauka često miješaju vjerske istine sa modernističkim lažima, npr. preko "katekizma za mlade" Youcata, napisanog po mjeri starih heretika Schönborna i Kaspera. Rezultat takvog "vjeronauka" su zbunjeni mladi ljudi, kod kojih nikada ne možete biti sigurni što oni ustvari vjeruju ili ne vjeruju.

Uz youcat-vjernike, danas možete uočiti i tzv. Hoolywood-vjernike: one koji praktički ništa ne znaju o vjeri, osim onoga što su vidjeli na holivudskim filmovima "biblijske tematike" (nerijetko od protestantskih i/ili židovskih redatelja).

Sve to stvara ogromne probleme na mnogim područjima, a posebno u ispovijedi.
Naime, svećenik ne može dati odrješenje čovjeku koji ne poznaju osnovne istine katoličke vjere.

To su isticali svi veliki ispovjednici.

Na primjer, sv. Alfonz Liguori (Praxis confessarii, t. 22.):

"Interroget poenitentem an mysteria fidei calleat; nam, si quatuor mysteriorum principalium ignorantia teneatur, nempe Deum esse, remuneratorem esse boni et mali, mysteria Sanctissimae Trinitatis et incarnationis et mortis Jesu Christi, erit absolutionis incapax, iuxta propositionem 64. proscriptam ab Innocentio XI. Item si sciat symbolum fidei, praecepta decalogi, sacramenta etc. - saltem in substantia."

("Neka pita pokornika zna li otajstva vjere; jer ako ga drži neznanje o četiri poglavita otajstva, naime da Bog postoji, da je nagraditelj ["uzvratitelj"-"remunerator"] dobra i zla, otajstva Presvetog Trojstva i utjelovljenja i smrti Isusa Krista; bit će nesposoban za odrješenje, prema 64. propoziciji propisanoj od Inocenta XI. Također, zna li vjerovanje, zapovijedi dekaloga, sakramente itd. - barem u suštini.")


Ili da se poslužimo riječima sv. Leonarda iz Porto Maurizija (De administratione poenitentiae, 1769., str. 76.):
"Imprudentia confessariorum improvide indisciplinatos absolventium immensum affert miseris animabus detrimentum..."
("Nerazboritost ispovjednika, koji neoprezno odrješuju neuke, nanosi neizmjernu štetu jadnim dušama...")

Kako bi doskočio tom problemu, sv. Leonard je običavao pokornike na kraju ispovijedi potaknuti na čin vjere, ufanja i ljubavi. Ovako bi ih potaknuo na čin vjere (ibid., str. 174.-175.):

"...corde et ore repete quae tibi suggeram: 'Credo mi Deus, quia tu Veritas infallibilis id revelasti Ecclesiae sanctae, quod sis unus Deus, solus in tribus personis aequalibus, quae nominantur Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Credo quod Filius factus sit homo, mortuus pro nobis fuerit in cruce, resurrexerit et ascendit in coelum, unde venturus est ad judicandum omnes, ut det bonis paradisum sanctum et malis aeternas inferni poenas. Credis toto corde haec mysteria?"

("...srcem i ustima ponavljaj, što ti govorim: 'Vjerujem moj Bože, da si ti, nepogrešiva Istina, ovo objavio svetoj Crkvi: da si jedan Bog, jedini, u tri jednake osobe koje se zovu Otac, Sin i Duh Sveti. Vjerujem da je Sin postao čovjekom, umro za nas na križu, uskrsnuo i uzašao na nebesa, odatle će doći kako bi sudio svima: da dade dobrima sveti raj, a zlima vječne kazne pakla. Vjeruješ li čitavim srcem ova otajstva?")


Još sto godina prije sv. Alfonza i sv. Leonarda, o ovoj je tematici pisao Ludovik Bail. On je ovako govorio ispovjedanju neukih (u De triplici examine, Pariz, 1668.,p.II., s.136.):

"...quando hominis rudis excipitur confessio, qui probabiliter apparet ignarus articulorum fidei, interrogandum esse de praecipuis articulis fidei, saltem quoad eorum substantiam... Ratio est, quia requiritur fides explicita praecipuorum articulorum fidei, iuxta illud d. Athanasii: 'Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem'; ubi verbum 'tenere' idem significat ac scire vel cognoscere."

("...kad se sluša ispovijed neukog čovjeka, za koga je vjerojatno da ne zna članke vjere, treba ga pitati o poglavitim člancima vjere, barem što se tiče njihove suštine... Razlog je to što je potrebna eksplicitna vjera poglavitih članaka vjere, prema onoj sv. Atanazija: 'Tko god želi biti spašen, prije svega je potrebno da drži katoličku vjeru'; gdje riječ 'držati' znači isto što znati ili poznavati.")


Bilo bi dobro da se Atanazijevo vjerovanje uči na vjeronauku. Tada biste mogli biti 100% sigurni da su djeca (vjerski) spremna za primanje sakramenata (ispovijedi, pričesti, potvrde).

Nažalost, modernisti su učinili sve u svojoj moći da uklone Atanazijevo vjerovanje iz vjerskog života katolika. Upravo je u tome jedan od glavnih nedostataka postkoncilskog "novog" časoslova - to što se u njemu nikada ne moli Atanazijevo vjerovanje.
O toj temi pogledaj post: Sv. Bonaventura o rasporedu vjerovanja u liturgiji.


Broj komentara: 12:

 1. Koliko je danas rašireno vjersko neznanje najbolje se vidi u ovim kvizovima na televiziji. Kad god je neko pitanje iz područja vjere, gotovo uvijek odgovore krivo. I to čak i na najosnovnija pitanja! Uvijek se iznova zaprepastim kad vidim da ne znaju ni ono osnovno, temeljno…
  Kako se takvi ljudi ispovijedaju?

  OdgovoriIzbriši
 2. Najveći su problem oni koji misle da znaju o vjeri, a zapravo ne znaju ništa. Krivnja leži na razvodnjavačima i "prilagoditeljima", koji "prilagođavaju" vjeru svijetu.
  Vidi se koliko su Schönbornovi i Kasperovi katekizmi uspješni. Po tome što je u Njemačkoj i Austriji gotovo u potpunosti nestao sakrament ispovijedi.
  A ovi naši modernisti, koji već 50 godina sluganski slijede heretičke njemačke teologe, brzinom munje prevedu i objave svaku njihovu novu knjigu.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Schonborn/Kasper u kombinaciji sa katekizmom,... zvuči vjerodostojno kao što i luther - papa ... Naravno, jednom pravom Katoliku vjerniku.
   No ne samo u Njemačkoj i Austriji, Švicarskoj,...
   Sjetimo se onog "Novog Holandskog Katekizma", s kraja '60., koji je i ovdje spominjan još ne tako davno.
   U kojemu je glavna stvar koja je bila nametnuta, bila ona ukratko rečeno, - da ništa nije grijeh. Da nema grijeha. Barem ne velikog, teškog, opasnog po duše. A kako su to nastojali uznametnuti tadašnji neoliberalno-protestantizirani stručnjaci KC Nizozemske, nego li da se čak i ono najvažnije, najsvetije - bagatelizira i relativizira...
   Uglavnom, ona jedna glavna i očigledna veza u svem naukovanju koje dolazi od sotone, jeste - uvjeriti ljude da nema grijeha, tj. da grijeh nije ništa strašno, tj. da je grijeh nužan i 'normalna pojava'.
   Sukladno tome, devijacije su nastale, i to jako brzo, i to upravo u tim zemljama (općenito zapadne europe, nekoć kršćanske), devijacije koje su se odrazile u gotovo nasilničkom ukidanju potrebe za svetim sakramentom - ISPOVIJEDI.
   U Nizozemskoj sveta ispovijed uistinu ne postoji, niti se uopće pominje, a kamo li da se poziva vjernike na nju, već dugo vremena. Ovdje govorim o mnogim, mnogim katoličkim crkvama koje sam posjećivao. U nekim crkvama, one lijepe, od finog drva urađene ispovjedaonice, već dugo vremena služe drugoj svrsi, - spremniku za metle, kante i tarače, ili pak druge stare stvari koje također više nemaju nikakvu svrhu. U nekim crkvama ih opet nikako ni nema. Mada one same nisu uvjet za obavljanje sakramenta svete Ispovijedi.
   Ove godine kaže nam naš NL kardinal Eijk, kako će do 2018 biti zatvoreno oko 600 katoličkih crkava.
   Čulo je se i više od toga. Taj trend će se nastaviti, a vjerojatno i ubrzano, tako da su pojedini mišljenja kako će se u slijedećih 10 godina zatvoriti sve katoličke crkve u Nizozemskoj. Spominje se kako ih ima oko 6000...

   U crkvi u kojoj se ne ispovijeda, te crkve i ne mogu opstati nego će se zatvoriti, ili u još gorem slučaju,- pretvoriti u džamije, kakvih primjera na žalost ne nedostaje, u cijeloj zapadnoj europi.
   Ako se pak vjernik katolik nikada više nema potrebe ispovijediti, vjerujući (već jako dugo i vrlo rado) da nema potrebe, jer nema grijeha, ili je grijeh tek nešto što je sasvim normalno i bezazleno te su svi manje više grešnici a Bog je samo milosrdan,... - onda nema potrebe niti ići u crkvu, na svetu Misu.
   Jer zašto ići na sv. Misu, koja je usto još i dosadnija od shopinga nogometa, tenisa, plivanja, yoge, fitnesa i drugih rekreacija ili zabava, koje pametnom zapadnom europejcu tako jako nedostaju, da oni ne mogu bez njih...
   Dakle,... ako su crkve već prazne, zašto uopće da budu otvorene, što je samo na trošak...

   Moje osobno uvjerenje je već godinama, da je jedan od glavnih uzroka otpada od prave vjere, uz ostale razloge koji postoje, - upravo to zanemarivanje prijeke potrebe za svetom Ispovijedi, te od onih izdajnika očito prikrivanje neizrecive važnosti te prijeke potrebe svakom vjerniku katoliku.
   JbD

   Izbriši
 3. Hoš4,6 ..Narod moj gine jer nema znanja."
  Robelar

  OdgovoriIzbriši
 4. "Što ih je više bivalo, više su protiv mene griješili,
  slavu su svoju sramotom zamijenili.

  Grijesima mog naroda oni se hrane,
  duša im hlepi za bezakonjem njegovim.

  I sa svećenikom bit će k’o i s narodom;
  kaznit ću ga za njegove putove
  i naplatit ću mu za njegova djela.

  Jest će, ali se nasititi neće;
  bludničit će, ali se neće množiti,
  jer oni su prestali štovati Gospodina –
  blud, mošt i vino zarobiše im srce."
  (Hoš 4,7-11)
  JbD

  OdgovoriIzbriši
 5. Što znači da vjerski neuki ne smiju dobiti odrješenje u ispovijedi? Znači li to da samo učeni ljudi mogu dobiti odrješenje?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ovdje se radi o osnovnim istinama katoličke vjere, koje čovjek mora poznavati i vjerovati da bi se uopće mogao smatrati katolikom.
   Razumijete?
   Ne može nekatolik dobiti odrješenje od grijeha!

   Istine katoličke vjere su zapravo vrlo jednostavne. To nije nešto teško i komplicirano.
   Modernisti su ti koji pokušavaju "zakomplicirati" i zamutiti vjerske istine, kako bi ih učinili "prihvatljivima" ovome svijetu.

   Uzmimo, na primjer, dogmu "Extra Ecclesiam nulla salus." To je dogma koja jednostavno i jasno kaže da se izvan Crkve nitko ne može spasiti.
   E sad, modernistički pseudoteolozi neprekidno pokušavaju zamutiti tu dogmu, kako bi katoličku vjeru učinili prihvatljivom nekatoličkim religijama, i nekakvom "dijalogu" s istima.

   Izbriši
  2. Mislim da je potrebno naglasiti kako nikako ne bi smjelo biti bagateliziranja riječi. Npr. pitati:-"Znači li to da samo učeni ljudi mogu dobiti odrješenje?" nije ispravno, niti je korisno, jer je isuviše pojednostvljeno.
   Ispravno je pitati (i razmišljati) - "Je li točno da oni koji su neuki, tj. nepoučeni u poglavitim, tj. bitnim vjerskim stvarima, ne mogu dobiti odrješenje?" (Kako Ludovik Bail i navodu tu gore.
   A to je i više nego logično, jer ne vrijedi dati odrješenje čovjeku koji ne poima, ne zna, niti vjeruje da je recimo preljub - teški grijeh! Nego li misli da je preljub tek laki grijeh, pošto istog ovaj svijet danas promiče čak kao zabavu i nešto sasvim 'normalno'. Čak i poželjno!
   Naravno da će dobar svećenik ispovjednik slušajući vjernika nastojati spoznati, tj. uvjeriti se o stupnju katoličke svijesti kod ispovjedatelja, što je ono bitno poimanje težine svakog grijeha. Te ako nasluti nedovoljno znanje, tj. poimanje težine grijeha, ispovjednik će nastojati sam pripomoći vjerniku da razumije i svjesno prihvati spoznaju otežini svoga (svojih) grijeha, te se za iste iskreno pokaje, kako bi mu ipak uspio dati odrješenje i odgovarajuću pokoru.
   Jer, vjernik je na koncu sam upravo zbog toga i došao na Ispovijed, ne prisilno, ili iz dosade... Tako da je sasvim logično i potrebno da svećenik ispovjedatelj bude aktivan pomagač vjerniku, u njegovoj želji i odluci da odbaci grijehe i preda ih Gospodinu uz obećanje da iste neće više nikada htjeti činiti.
   Ovo je jedan od razloga što treba tražiti i pokušati naći sebi dobrog ispovjednika.
   Sjetimo se kako su npr. mnogi vjernici iz najudaljenijih krajeva upravo iz tog razloga dolazili našem svetom Leopoldu Mandiću, jer je bio veliki ispovjednik. Kao i p. Pio, Ivan Marija Vianney, i mnogi drugi.
   Ako je vjernika njegova savjest, koja je unutarnji glas srca a koji dolazi od samoga Boga, već nagnala na odluku i dolazak na svetu Ispovijed, onda je tu već zacijelo prisutno dosta onog potrebnog znanja i poimanja svih onih bitnih vjerskih stvari i suštinskih pitanja vjere (i grijeha).
   Tako da, u velikoj većini slučajeva, ono što je tu jedino još potrebno, jeste jedan dobar, vjeran i vrijedan svećenik ispovjednik.

   PS. Postoje također i mnogi članci i na internetu, koji su posebno napisani i sastavljeni upravo da pomognu vjerniku kako bi se odlično pripremio za jednu dobru (životnu) svetu Ispovijed.
   JbD

   Izbriši
 6. Mislim da danas postoji cijela jedna koalicija koja širi hereze i zbunjenost među vjernicima.
  Uz modernističke "teologe", tu je i čitava plejada raznoraznih heretičkih i poluheretičkih pokreta - karizmatski pokret, neokatekumeni, protestantski Taizé pokret itd... A rezultat je duhovna pustoš, koja je danas posebno izražena u zapadnoj Europi.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ovo je svakako, na veliku žalost istina. Svi oni u osnovi neo-protestanti; neo-katekumeni, neo-kristofori, neo-karizmate, tzv. 'duhovna neo-nadzemlja', i mnogi drugi su zavedeni i čine veliki problem koji se očituje upravo u toj duhovnoj pustoši vjernika, ili bi ga mogli nazvati 'duhovnim babilonom',... što sve skupa doista zbunjuje one malene. A 'veliki', tj. odgovorni pastiri i nadpastiri šute na sve to, te čak i sami učestvuju, na način da recimo župnici pojedinih župa čak dovode predstavnike tih neo-kristofora ili neo-katekumena, koji im halabuče pred vjernicima bacajući im otrovnu prašinu u oči i uši.
   I onda čak polažu i svoje ručice na vjernike, kako bi im podali 'svoga duha'...
   Žalosno je i prežalosno.
   I poznajem slučajeve koji su se uz samo Božju pomoć ipak uspjeli izvući iz tog začaranog kruga krivih duhovnjaka, a samo na tren prije negoli je postalo prekasno za njih.
   Smatram da svi oni koji su u Istini, koji žive, vjeruju Istinu, moraju i da govore i brane tu Istinu, koja je sam Isus Krist.
   Moramo se dakle i javno i često i gdje god je potrebno, i u prilikama i neprilikama, očitovati i tim očitovanjem za Istinu nastojati raskrinkati svaku laž!
   I po cijenu života.
   Jer što mi vrijedi da se sam i spasim, ako sam za života propustio pomoći onima koje je vuk zgrabio da ga odnese, ako takvoj braći nisam ni pokušao pomoći?
   Kakva će mi biti nagrada?
   U svakom slučaju pravedna, onakva kavu budem uistinu i zavrijedio.
   Jer "Pravedan je Onaj koji jeste i koji bijaše, Sveti, što je tako dosudio" (usp. Otk, 16, 5b)

   "Ta Bog nije nepravedan da bi zaboravio vaše djelo i ljubav što je iskazaste njegovu imenu posluživši i poslužujući svetima. Želimo ipak da svatko od vas sve do svršetka pokazuje tu istu gorljivost za ispunjenje nade te ne omlitavite, nego budete nasljedovatelji onih koji po vjeri i strpljivosti baštine obećano." (Heb 6,10-12)
   JbD

   Izbriši
 7. Schönborn je glavni urednik "službenog katekizma" iz 1992., koji sadrži mnogo "kompromisnih rješenja", koja otvaraju prostor za daljnje manipulacije.
  Eto nam problema broj jedan u vjerskoj pouci! Schönbornov katekizam.

  OdgovoriIzbriši
 8. Schönbornov katekizam, Bugninijeva liturgija, Kasperov "brak", Casarolijev dijalog, Murrayjeva "vjerska sloboda"... Mogu samo reći: To nije katolicizam!

  OdgovoriIzbriši